Generalforsamling 28.3 2023

2. Maj 2023

Referat af generalforsamling i Pavillon Caféen 28.3.2023.

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent 

Erik Bisgaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlydigt  indkaldt. Herefter gav han ordet til formand, Susanne Sangill.

  1. Formandens årsberetning 

Susanne Sangill fremlagde årsberetningen og modtog applaus herfor.

Enkelt kommentar i forhold til, hvorvidt ‘nogen’ kan opfatte, at caféen er for særligt udvalgte medlemmer. Hertil svarede formanden, at vi alle må være gode repræsentanter og vise, at alle er velkomne.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab 

Inge Valbak fremlagde årsregnskab som blev godkendt med klapsalver.

  1. Fastsættelse af kontingent og budget

Budgettet blev fremlagt og klappet af. Kontingent fastholdt på nuværende niveau, 200 kr/årligt pr medlem.

Opfordring til at medlemmer tilmelder sig betalingsservice ved betaling af kontingent.

Et udvalg bestående af Henrik Bjerg, Jens Lindberg, Emil Jensen og Inge Valbak blev nedsat til at undersøge, hvorvidt nemtilmeld er en bedre løsning end nuværende.

  1. Valg af bestyrelse

Susannne Sangill, Arne Brandt og Marianne Birkebæk var på valg, alle tre blev genvalgt.

Herefter består bestyrelsen af: 

Susanne Sangill, formand

inge Valbak Aardestrup, kasserer

Arne Brandt

Marianne Birkebæk

Nick Pedersen
 

Suppleanter blev Bente Frilev og Inge Christensen.

Erik Lægdsgaard blev genvalgt som revisor.

  1. Evt.

 - Pavillon- cafeen og Klima-Rebild havde ‘før coronaen’ et godt samarbejde, der blev opfordret til     at forny dette. Sussie Handberg blev opfordret til at være bindeled, det gør hun gerne.

  • Henrik Bjerg vil jævnligt reklamere for film, der vises i Kinorevyen. Tak.
  • Forespørgsel om billeder på væggene. Bestyrelsen arbejder på sagen.
  • Caféens kvarter er opsøgende, når de hører om spændende folk eller  aktiviteter med lokalt islæt. Forslag om besøg af skovrider.

Referent Inge Christensen

 

 

Kalender
19. April 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
3. Maj 2024: Forrscaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
17. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
31. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
7. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
14. Juni 2024: Sommercaf kl. 16-20.30 Læs mere »
21. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »