Formandens beretning

1. Maj 2023

Formandens beretning – Pavilloncaféen 2023

Vi kan se tilbage på et cafeår, der i den grad er i fremgang.

Der kommer flere og flere til både fredage uden underholdning og til dem hvor der sker noget ekstra. Men i det hele taget føler jeg vi er ved at få gjort op med ryet at vi er en lukket klub. Finn Nygaard, formand for Kulturstationen sagde for et par uger siden: der var da sørme mange i fredags. Hvortil jeg kun kunne svare: nårh, det var en af de tynde dage der var kun ca. 22. 

Dette skyldes ikke mindst medlemmerne der er rigtig gode til at bringe det glade budskab ud, trække nye med og invitere tilflyttere ind i varmen.

Jeg synes også gæster i cafeen generelt er gode til at tage imod nye gæster. Men vi skal blive ved med at lægge os i selen så alle kan føle sig velkomne. Det er så let at sætte sig med dem man plejer, og det skal man også fortsat gøre for vi er her for at dyrke samtalen, venskaberne og den gode dialog, men det skader aldrig at inviterer andre ind i den samtale.

Siden vi startede igen efter sommerferien, er der kommet godt gang i cafeens kvarter med virkelig mange forskellige indslag og det tror jeg også er medvirkende til at tiltrække nye.

Vi har bl.a. haft: Syng sammenaften, gløgg, forskellige foredrag/oplæg, solæg og pop up musik. Så bliv endelig ved med at komme med ideer, det er bare at henvende sig til Janne eller Nick som er de to der koordinerer og laver aftaler.

Der har været afholdt et succesfuldt medlemsarrangement hvor Hans Holm sammen med en flok gode hjælpere lavede en fantastisk Coq au Risling og Ivan, Lone, Per Alex, Tove, Hans og Karen lavede Shi Lanka mad til den store guldmedalje. Der er sådanne initiativer der gør at cafeen hele tiden er spændende.

Indkøb til baren varetages af Arne, og det er ham der bestemmer sortimentet. Da Arne også er husmand i Kulturstationen, er der rigtig mange ting der glider nemmere i bl.a. samarbejdet omkring depot, opmagasinering af vores parasoller og den slags.

Inge er heldigvis vores stabile og stædige kasserer og hun er som en terrier, er der noget der ikke fungerer, bider hun sig fast og hun slipper ikke før det knaser.

Bente søger for at servicere vores Facebook side og Inge er en uundværlig referent til møderne.

Marianne og jeg selv står for mad bestillinger og andet forefaldende.

Vi har fået en donation fra Sparekassen Danmark så nu er der et flot nyt vinkøleskab i rotunden. Erik Lægsgaard stod bag ansøgningen og det lykkedes at hive pengene ud af fonden.

Ordningen med mad den 1. fredag i måneden synes at fungere og selvom nogen gæster gerne ville det var hver fredag, så er det pt den mulighed vi kan tilbyde uden at tage pippet helt fra den lille kerne af frivillige der fredag efter fredag stiller op så cafeen kan fungere upåklageligt. Skal spisning udvides til at gælde flere fredage, kræver det flere frivillige.

Vi haft et par udfordringer, da nyhedsbrevet pludselig begyndte at leve sit eget liv og nægtede at lande i folks mailbokse, men efter en del detektivarbejde lykkedes det Emil at få styr på det – troede vi. Det er nemlig et ret gammelt system som Heinz i sin tid lavede og selv ikke han kan huske hvordan det skal serviceres, så Emil har nok engang kastet sig over arbejdet og en holdbar løsning er undervejs. Vi arbejder med Mailchimp som kommer til at koste lidt men så vil det VIRKE fremover, med mulighed for at lægge billeder ind.

Samarbejdet med kulturstationen er fortsat i fremdrift og vi er faste partnere i huset her.

Vores spiritus bevilling er endelig gået igennem og gælder nu for de næste 8 år.

Vi har tilladelse til at sidde udenfor, hvilket også var noget man skulle søge om, viste det sig, dog må vi ikke spille musik derude, selvom det er svært at se hvem det ville genere. 

Men der er planer for området inde i gården og når det engang bliver en realitet, vil vi også kunne bruge det, regner jeg med.

I det hele taget synes jeg vi har fundet en god og stabil form, men det skal ikke hindre os i at gå nye veje og få skøre ideer. Man skal bare ikke forvente at alle initiativer kommer fra bestyrelsen, vi har i den grad brug for jer som sparringspartnere og man kan sagtens være primusmotor på et enkelt arrangement uden at man behøver at gå ind i bestyrelsen, så bare kom ud af busken.

Susanne Sangill

 

 

 

 

 

 

Kalender
19. April 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
3. Maj 2024: Forrscaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
17. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
31. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
7. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
14. Juni 2024: Sommercaf kl. 16-20.30 Læs mere »
21. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »