Referat fra generalforsamlingen 31. marts

8. April 2022

1. Valg af dirigent

Erik Bisgaard blev foreslået og valgt. 
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til vedtægterne.

2.   Formandens beretning ved Susanne Sangill

Beretningen blev godkendt. 

Kommentar til beretningen vedr. salg af møblement. 
Møblementet har muligvis en vis værdi. Foreslag om auktion, hvor overskuddet går til godgørende formål. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
4 af stolene kan beses i læseområdet udenfor biblioteket

3.   Fremlæggelse af årsregnskab

Kasserer Inge Valbak Aardestrup overtog først regnskabet i december 2021.
Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt.

Der var spørgsmål vedrørende årets resultat, som mentes at have været større tidligere år. Den nye kasserer kan naturligvis ikke svare på dette. Dog nævnes coronanedlukningen, som en sikker årsag. Der har simpelthen ikke været gang i forretningen.
Andre nævner, at der ikke kommer så mange i caféen som tidligere.
Desuden nævnes salg af specialøl, der ikke giver særligt overskud.

Spørgsmål til regnskabets pkt 7240/IT-løsninger. Kan vi evt. spare noget her? 
Arne og Ivan arbejder videre på dette.

Spørgsmål i forhold til om cafeen kan blive fritaget for skat. Der er sendt forespørgsel til skat vedr. dette.

4.   Fastsættelse af kontingent og budget

Fastsættelse af medlemskontingent til 200 kr. årligt.
Vedtaget.

Budget fremlagt og vedtaget.

5.   Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår valgperioderne fastsættes således:
Ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 2 suppleanter.

Valgene fra ekstraordinær generalforsamling forlænges således:

Inge Valbak Aardestrup og Nick Pedersen er på valg i 2024.
Susanne Sangill, Marianne Birkebæk og Arne Brandt er på valg i 2023.

Dette blev vedtaget.

Erik Lægdsgaard blev valgt som revisor.

6.   Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7.    Evt.

Fremhævelse af caféens kvarter. Intensivering af kvarteret kan trække folk til.
Ved forslag bedes man henvende sig til Janne, 2611 7919 eller Nick, 3168 6820.

Konkrete forslag om samarbejde med Ventesalens udstilling på Stationen og med 100-salen til fx Jazz-og mad- arrangement. 

Diskussion af kontingent - er det for dyrt? 
Pt er det nødvendigt for at betale løbende udgifter, men på sigt, kan der ses på beløbets størrelse igen. 
Ideer til at formidle argumenter for at være medlem: Slogans eller 5 gode argumenter i rubrik i nyhedsbrev.

Til slut et lille hjertesuk fra bestyrelsen:

Hvis du tilmelder din kontingent-betaling til BS/PBS Café Pavillonen, sparer du kassereren for arbejdstimer og Caféen for udgifter til indbetalingskort og forsendelse.
PBS kreditor nummer 7467990
PBS debitorgruppe 00001

- og så dit kundenummer, som kan oplyses af kassereren eller af den frivillige på en cafeaften.
Der bliver så opkrævet automatisk en gang om året før generalforsamlingen.
( - og nej, en bankoverførsel er ikke det samme)

TAK

Dirigenten takkede for god ro og orden

Referent: Inge Christensen

Kalender
19. April 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
3. Maj 2024: Forrscaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
17. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
31. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
7. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
14. Juni 2024: Sommercaf kl. 16-20.30 Læs mere »
21. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »