Formandens beretning for 2021

8. April 2022

Beretning fra formanden
Generalforsamling d. 31. marts 2022

Det må af gode årsager blive en kort beretning, da denne bestyrelse kun har
eksisteret siden november 21.
Bestyrelsen er kravlet i arbejdstøjet og det var nødvendigt, da der var en del der
skulle renoveres på økonomisiden. Bl.a. viser det sig at vi har en e-boks som ikke er
blevet tjekket. Jeg vil gerne pointere, at det intet har med den afgåede formand at
gøre, men udelukkende beror på gamle misforståelser i forhold til tidligere kasserer.
Regnskabet er overgået til Inge Valbak og det har været noget af et oprydningsarbejde og
faktisk burde hun have et detektivcertifikat, for det har ikke været let.
En udfordring har bl.a. været revisoren og opklaringen af hvilke opgaver, der har
ligget der, som ikke har været varetaget. Igen misforståelser.
Det er blevet besluttet at vi ikke længere bruger cafeens midler på en revisor, men
bruger i stedet midler på et regnskabsprogram som Inge anbefalede. Erik Lægsgaard
har tilbudt sig som kritisk revisor og han har også været Inge behjælpelig mht.regnskab.

Samarbejdet med 100 salen har stået sin prøve og cafeen er en samarbejdspartner
man regner med. Dvs. vi bliver taget med på råd og har fået egen plads i depot og er
ligeværdige spillere sammen med Kino, så vi har fortrinsret over rotunden. I nær
fremtid mødes vi tre formænd og snakker videre om form og fremtid. Herunder bl.a.
belysning i rotunden og ophængning af billeder.

Det er blevet besluttet, at de gamle møbler fra cafeen skal sælges, de har tjent os
godt, så har nogen interesse i dem, så sig endelig til. De møbler, der står her, er til
vores disposition og der er ikke depotplads til mere. Opgaver fordelt, også til folk, der ikke sidder i bestyrelsen, hvilket jo også vil sige, at alle er velkommen til at deltage på en opgave eller to:
Emil Jensen (som ikke sidder i bestyrelsen) har overtaget hjemmesidefunktionen efter Jesper Munksgaard.
Bente Frilev tager sig af Facebook og sørger for at sprede det glade budskab om
cafeen. Marianne Birkbæk står for bestilling og planlægning af mad til hver d. 1. fredag i
måneden.
Beslutningen om mad en gang om måneden synes at fungere godt, så indtil videre
er det det, vi kører med.
Arne står for at der altid er nok at drikke og han er samtidig et uvurderligt bindeled
til resten af huset navnlig i sin egenskab af Husmand. Det er Arne vi spørger, når
f.eks. dørsystemet er lavet om og vi står og glor på en låst dør, eller der er noget vi
ikke kan finde her i overgangen til ibrugtagning af det nye køkken og depot.
Nick og Janne står for caféens kvarter og vi har allerede haft et par meget velbesøgte af
slagsen, og jeg ved, der er mere godt i vente. Så tøv ikke med at henvende jer til dem,
hvis I har gode ideer.Til de optrædende gives et gavekort på 2xmiddag, så de kan komme en anden aften og hygge med os andre + drikkevarer på dagen.
Nick er også med omkring belysning og udsmykning af rotunden.
Inge er hardcore økonomibestyrer. 
Jeg tager mig af nyhedsbreve, kontakter, udvikler videre på samarbejdet med de
andre i huset og andet revl og krat.

Afslutningsvis kan jeg bare konstatere, at folk heldigvis er vendt tilbage efter
nedlukningen, nye er kommet til, og der er fortsat fremgang, men der er desværre
også folk vi ikke ser mere.
Også vi vil rigtig gerne fortsætte snakken med jer om, hvordan vi får flere
medlemmer, for det skal der til for at vi fortsat kan betale vores regninger.

Kalender
19. April 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
3. Maj 2024: Forrscaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
17. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
31. Maj 2024: Forrscaf kl. 16-20.30 Læs mere »
7. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »
14. Juni 2024: Sommercaf kl. 16-20.30 Læs mere »
21. Juni 2024: Sommercaf med spisning kl. 16-20.30 Bestil menu » Læs mere »